Informacja o wyniku postępowania ofertowego do zapytania ofertowego nr 1 z dnia 13.10.2017 roku.

30th October 2017 by Admin

Rzeszów, 27.10.2017

 

W związku z realizacją projektu: „ Wzmacnianie konkurencyjności firmy ZMM MAXPOL poprzez wzornictwo”  w ramach Działania 1.4 „Wzór na konkurencję”
w ramach I Osi priorytetowej : „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 ZMM MAXPOL sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej  została wybrana oferta przedstawiona przez firmę:

 

Ergo Design Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 13

30-701 Kraków

NIP 679-27-45-930

REGON 356581930

Copyright    ZMM-MAXPOL

Informacja o wyniku postępowania ofertowego do zapytania ofertowego nr 1 z dnia 13.10.2017 roku.

30th October 2017 by Admin

Rzeszów, 27.10.2017

 

W związku z realizacją projektu: „ Wzmacnianie konkurencyjności firmy ZMM MAXPOL poprzez wzornictwo”  w ramach Działania 1.4 „Wzór na konkurencję”
w ramach I Osi priorytetowej : „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 ZMM MAXPOL sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej  została wybrana oferta przedstawiona przez firmę:

 

Ergo Design Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 13

30-701 Kraków

NIP 679-27-45-930

REGON 356581930