Dobry wzór szansą na przewagę konkurencyjną - wyniki

29th August 2016 by Admin

Fundusze Europejskie

 

ZMM MAXPOL realizując projekt „Dobry wzór szansą na przewagę konkurencyjną”  ubiega się
o dofinansowanie w ramach Działania 1.4 „Wzór na konkurencję” w ramach I Osi priorytetowej : „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

ZMM MAXPOL  informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w celu wyboru wykonawcy  audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej wybrano firmę Ergo Design sp z o.o. z Krakowa.

 

Andrzej Polak

ZMM MAXPOL                
35-206 Rzeszów,
Al. Gen. L.Okulickiego 16 C        
Tel. / fax 17  863 04 47

e-mail : sekretariat@zmm-maxpol.pl

Copyright    ZMM-MAXPOL

Dobry wzór szansą na przewagę konkurencyjną - wyniki

29th August 2016 by Admin

Fundusze Europejskie

 

ZMM MAXPOL realizując projekt „Dobry wzór szansą na przewagę konkurencyjną”  ubiega się
o dofinansowanie w ramach Działania 1.4 „Wzór na konkurencję” w ramach I Osi priorytetowej : „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

ZMM MAXPOL  informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w celu wyboru wykonawcy  audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej wybrano firmę Ergo Design sp z o.o. z Krakowa.

 

Andrzej Polak

ZMM MAXPOL                
35-206 Rzeszów,
Al. Gen. L.Okulickiego 16 C        
Tel. / fax 17  863 04 47

e-mail : sekretariat@zmm-maxpol.pl