Dotacje na Innowacje

Dotacje na Innowacje

4th February 2015 by Admin

ZMM MAXPOL realizuje w ramach działania 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projekt „Wdrożenie nowej technologii i produkcja innowacyjnych odwodnień w ZMM MAXPOL, POIG.04.03.00-00-905/11” .

 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 Instytucją Wdrażającą jest Bank Gospodarstwa Krajowego

(http://www.bgk.com.pl/fundusz-kredytu-technologicznego-fkt).

W ramach realizacji powyższego projektu ZMM MAXPOL wdroży nową technologię produkcji odwodnień liniowych, wprowadzi nowe produkty na rynek oraz zatrudni nowych pracowników.

Copyright    ZMM-MAXPOL
Dotacje na Innowacje

Dotacje na Innowacje

4th February 2015 by Admin

ZMM MAXPOL realizuje w ramach działania 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projekt „Wdrożenie nowej technologii i produkcja innowacyjnych odwodnień w ZMM MAXPOL, POIG.04.03.00-00-905/11” .

 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 Instytucją Wdrażającą jest Bank Gospodarstwa Krajowego

(http://www.bgk.com.pl/fundusz-kredytu-technologicznego-fkt).

W ramach realizacji powyższego projektu ZMM MAXPOL wdroży nową technologię produkcji odwodnień liniowych, wprowadzi nowe produkty na rynek oraz zatrudni nowych pracowników.