Wehikuły Czasu

Wehikuły Czasu

4th February 2015 by Admin

Przygotowany wspólnie przez Gazetę Prawną oraz wywiadownię gospodarczą Dun&Bradstreet ranking to pierwsza próba wskazania firm, które nie tylko szybko się rozwijają, ale które swoimi wynikami zaświadczają, że są dobrymi, wiarygodnymi partnerami biznesowymi.

ZMM MAXPOL znalazł się w gronie laureatów rankingu najzdrowszych polskich przedsiębiorstw Wehikuły Czasu w 2007 roku.

Copyright    ZMM-MAXPOL
Wehikuły Czasu

Wehikuły Czasu

4th February 2015 by Admin

Przygotowany wspólnie przez Gazetę Prawną oraz wywiadownię gospodarczą Dun&Bradstreet ranking to pierwsza próba wskazania firm, które nie tylko szybko się rozwijają, ale które swoimi wynikami zaświadczają, że są dobrymi, wiarygodnymi partnerami biznesowymi.

ZMM MAXPOL znalazł się w gronie laureatów rankingu najzdrowszych polskich przedsiębiorstw Wehikuły Czasu w 2007 roku.