Projekty Unijne

Fundusze Europejskie
...
24th August 2018 by Admin

Rzeszów, 27.10.2017   W związku z realizacją projektu: „ Wzmacnianie konkurencyjności firmy ZMM MAXPOL poprzez wzornictwo”  w ramach Działania 1.4 „Wzór na konkurencję” w ramach I Osi prioryteto...
30th October 2017 by Admin

Dotacje na Innowacje
„DOTACJE NA INNOWACJE”    ZMM MAXPOL realizuje w ramach działania 4.6 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projekt „Wdrożenie produkcja donic z warstwą nawilżająco / nawożącą z superabsorpcyjnego nanokomp...
4th February 2015 by Admin

Dotacje na Innowacje
ZMM MAXPOL realizuje w ramach działania 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projekt „Wdrożenie nowej technologii i produkcja innowacyjnych odwodnień w ZMM MAXPOL, POIG.04.03.00-00-905/11” .  Projekt jest wspó...
4th February 2015 by Admin

Copyright    ZMM-MAXPOL

Projekty Unijne

Fundusze Europejskie
...
24th August 2018 by Admin

Rzeszów, 27.10.2017   W związku z realizacją projektu: „ Wzmacnianie konkurencyjności firmy ZMM MAXPOL poprzez wzornictwo”  w ramach Działania 1.4 „Wzór na konkurencję” w ramach I Osi prioryteto...
30th October 2017 by Admin

Dotacje na Innowacje
„DOTACJE NA INNOWACJE”    ZMM MAXPOL realizuje w ramach działania 4.6 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projekt „Wdrożenie produkcja donic z warstwą nawilżająco / nawożącą z superabsorpcyjnego nanokomp...
4th February 2015 by Admin

Dotacje na Innowacje
ZMM MAXPOL realizuje w ramach działania 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projekt „Wdrożenie nowej technologii i produkcja innowacyjnych odwodnień w ZMM MAXPOL, POIG.04.03.00-00-905/11” .  Projekt jest wspó...
4th February 2015 by Admin